Dolichophis caspius (syn. Coluber caspius), štíhlovka kaspická

Dolichophis caspius
fotografie fid12012, Nenad Preradović, 16.05.2014,

tato fotografie se vztahuje k lokalitnímu nálezu:
id8706, Dolichophis caspius, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 07.05.2014, 16.05.2014,