Darmanci, Darmantsi

obojživelníci a plazi lokality: Darmanci, Darmantsi (Vračanska planina, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id1422

id1442, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 440 m n. m., Petr Balej, 16.05.2007, 29.11.2007, 2 ks
Darmanci, Darmantsi
id1437, Anguis fragilis s.l., Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400-440 m n. m., Petr Balej, 15.05.2007, 27.11.2007, adultní samec
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Darmanci, Darmantsi
id1438, Bombina variegata, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400 m n. m., Petr Balej, 15.05.2007, 27.11.2007, 6 juv.-adult. kusů + pulci + vajíčka
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Darmanci, Darmantsi
id1440, Lissotriton vulgaris, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400 m n. m., Petr Balej, 15.05.2007, 29.11.2007, 1 adult samec
Darmanci, Darmantsi
id1422, Natrix tessellata, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 240 m n. m., Petr Balej, 15.05.2007, 26.11.2007, 1 adult + 1 subadult
Natrix tessellata Natrix tessellata Darmanci, Darmantsi
id1423, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 240 m n. m., Petr Balej, 15.05.2007, 26.11.2007, cca desítka kusů
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Darmanci, Darmantsi
id1441, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400-440 m n. m., Petr Balej, 15.-16.05.2007, 29.11.2007, 4 ks
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Darmanci, Darmantsi
id1436, Podarcis muralis, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400-440 m n. m., Petr Balej, 15.-16.05.2007, 27.11.2007, adultní pár
Darmanci, Darmantsi
id1439, Rana dalmatina, Bulharsko > Vračanska planina > Darmanci, Darmantsi, 400 m n. m., Petr Balej, 15.05.2007, 28.11.2007, 1 adult
Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Darmanci, Darmantsi
id3677, Vipera ammodytes, Bulharsko > Vračanska planina > Mezdra, Mesdra, Mezhdra, 220 m n. m., Petr Balej, 16.05.2007, 24.02.2010, 1 juv.