Andrej Funk, kvadrát 35TPF4


id2613, Podarcis siculus, Turecko > evropské Turecko > Istanbul, cca 5 m n. m., Jan Stěnička, Michael Gračko, Andrej Funk, 29.10.2008, 11.12.2008, množství jedinců, hradby pevnosti Yedikule na břehu Marmarského moře
Podarcis siculus Podarcis siculus Podarcis siculus Podarcis siculus Istanbul Istanbul
id3661, Podarcis siculus, Turecko > evropské Turecko > Istanbul, 5-20 m n. m., Andrej Funk, Kateřina Koláčová, 13.10.2009, 26.01.2010, pevnost Yedikule na břehu Marmarského moře; několik jedinců, opakované pozorování na stejném místě po roce (srovnej nález id2613 z roku 2008)
Podarcis siculus Podarcis siculus Podarcis siculus Podarcis siculus Istanbul Istanbul Istanbul Istanbul