Gábor Kósa, kvadrát 34SFK2


stránka: < 1 2 >
id1362, Dolichophis caspius, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 22.06.2007, 08.11.2007,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius
id1363, Emys orbicularis, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 20.06.2007, 08.11.2007,
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Nei Pori Nei Pori
id1351, Lacerta trilineata, Řecko > Makedonie > Dion, 125 m n. m., Gábor Kósa, 19.06.2007, 06.11.2007,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Dion Dion Dion Dion Dion Dion Dion
id1377, Lacerta trilineata, Řecko > Makedonie > Dion, - m n. m., Gábor Kósa, 05.06.2005, 11.11.2007,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Dion Dion Dion Dion Dion Dion Dion
id1382, Lacerta trilineata, Řecko > Makedonie > Leptokarya, 90-120 m n. m., Gábor Kósa, 17.06.2007, 13.11.2007,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Leptokarya Leptokarya Leptokarya Leptokarya Leptokarya
id1379, Malpolon insignitus, Řecko > Makedonie > Nei Pori, 3 m n. m., Gábor Kósa, 18.06.2007, 12.11.2007,
Malpolon insignitus Malpolon insignitus
id1352, Pelophylax ridibundus, Řecko > Makedonie > Dion, 125 m n. m., Gábor Kósa, 19.06.2007, 06.11.2007,
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Dion Dion Dion Dion Dion
id1371, Pseudepidalea viridis, Řecko > Makedonie > Dion, - m n. m., Gábor Kósa, 06.06.2005, 09.11.2007,
Pseudepidalea viridis
id1376, Rana graeca, Řecko > Makedonie > Dion, - m n. m., Gábor Kósa, 05.06.2005, 11.11.2007,
Rana graeca
id1356, Testudo hermanni, Řecko > Makedonie > Dion, 125 m n. m., Gábor Kósa, 19.06.2007, 07.11.2007,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Dion Dion
stránka: < 1 2 >