Nenad Preradović, kvadrát 34TDQ2


id916, Coronella austriaca, Srbsko > Dinárské Alpy > hora Povlen, Povlen mountain, - m n. m., Nenad Preradović, IX.2005, 26.06.2007,
Coronella austriaca
id1140, Coronella austriaca, Srbsko > Dinárské Alpy > Valjevo, - m n. m., Nenad Preradović, VII.2007, 20.08.2007,
Coronella austriaca Coronella austriaca Coronella austriaca
id1141, Natrix tessellata, Srbsko > Dinárské Alpy > Valjevo, - m n. m., Nenad Preradović, VII.2007, 20.08.2007,
Natrix tessellata
id1648, Rana graeca, Srbsko > Dinárské Alpy > Valjevo, - m n. m., Nenad Preradović, 27.09.2007, 29.02.2008,
Rana graeca Rana graeca Valjevo
id3781, Rana graeca, Srbsko > Dinárské Alpy > Valjevo, Valjevas, Ваљево, - m n. m., Nenad Preradović, April 2009, 05.05.2010,
Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Rana graeca Valjevo, Valjevas, Ваљево
id3782, Salamandra salamandra, Srbsko > Dinárské Alpy > Valjevo, Valjevas, Ваљево, - m n. m., Nenad Preradović, April 2009, 05.05.2010,
Salamandra salamandra Valjevo, Valjevas, Ваљево
id7177, Triturus karelinii, Srbsko > Dinárské Alpy > Trbušnica, Trbusnica, - m n. m., Nenad Preradović, 13.07.2011, 16.03.2013, Triturus arntzeni
Triturus karelinii
id1649, Vipera ammodytes, Srbsko > Dinárské Alpy > Valjevo, - m n. m., Nenad Preradović, 15.09.2007, 01.03.2008,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes