Nenad Preradović, kvadrát 34TCN3


id7147, Vipera ammodytes, Černá Hora > vnitrozemí > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m n. m., Nenad Preradović, 04.08.2012, 20.02.2013,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes
id7143, Vipera berus, Černá Hora > vnitrozemí > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m n. m., Nenad Preradović, 03.08.2012, 20.02.2013,
Vipera berus Vipera berus Vipera berus
id7146, Vipera berus, Černá Hora > vnitrozemí > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m n. m., Nenad Preradović, 04.08.2012, 20.02.2013,
Vipera berus Vipera berus Vipera berus Vipera berus
id7145, Zootoca vivipara, Černá Hora > vnitrozemí > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m n. m., Nenad Preradović, 03.08.2012, 20.02.2013,
Zootoca vivipara