Pelophylax kurtmuelleri, kvadrát 34TFK1, výpis lokalitních nálezů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id1446 Pelophylax kurtmuelleri Řecko Makedonie Paralia- Martin Šandera, Hana Šanderová 02.-16.07.2001 29.11.2007 podle Šandera M., Šanderová H., 2003: Setkání s herpetofaunou ve dvou oblastech v řecké Makedonii. Herpetologické informace 2 (1): 29 - 38.