Mauremys rivulata, kvadrát 34TFM4


id2277, Mauremys rivulata, Bulharsko > údolí Strumy > Struma, - m n. m., Ondřej Škach, 2005, 28.09.2008, asi 5 subadultních až adultních kusů
Mauremys rivulata Struma