Mauremys rivulata, kvadrát 34TFL3


id7334, Mauremys rivulata, Bulharsko > údolí Strumy > Damyanitsa, Damjanica, Дамяница, 120 m n. m., Petr Balej, 21.05.2013, 29.06.2013, přejetý adult
Mauremys rivulata Mauremys rivulata Mauremys rivulata Damyanitsa, Damjanica, Дамяница Damyanitsa, Damjanica, Дамяница Damyanitsa, Damjanica, Дамяница
id1861, Mauremys rivulata, Bulharsko > údolí Strumy > Hotovo, 200 m n. m., Michael Gračko, David Frank, Vladimír Vrabec, 21.05.2008, 28.06.2008, 1 mládě
Mauremys rivulata Mauremys rivulata Mauremys rivulata Mauremys rivulata Mauremys rivulata Hotovo Hotovo
id10077, Mauremys rivulata, Bulharsko > údolí Strumy > Novo Delchevo, Deltschewo, Gara Delchevo, - m n. m., Martin Vlček, 06.06.2015, 02.06.2015,
Mauremys rivulata Novo Delchevo, Deltschewo, Gara Delchevo, Ново Делчево
id10027, Mauremys rivulata, Bulharsko > údolí Strumy > Ribnik, Рибник, - m n. m., Martin Vlček, 05.05.2015, 28.05.2015,
Mauremys rivulata Ribnik, Рибник