Emys orbicularis, kvadrát 35TMJ2


id2699, Emys orbicularis, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 31.01.2009, 1 mrtvý adult + 1 živý adult
Emys orbicularis Emys orbicularis Pisanec, Pisanets