Vipera ammodytes, kvadrát 35TLH2


id1700, Vipera ammodytes, Bulharsko > Střední Stará planina > Karlovo, 850 m n. m., Petr Balej, 26.09.2007, 31.03.2008, 1 juv samec
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Karlovo