Vipera ammodytes, kvadrát 34TFK3


id3109, Vipera ammodytes, Řecko > Makedonie > Thessaloniki, - m n. m., Ilias Strachinis, 02.07.2009, 05.08.2009,

id3111, Vipera ammodytes, Řecko > Makedonie > Thessaloniki, - m n. m., Ilias Strachinis, 02.07.2009, 05.08.2009,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes