Vipera ammodytes, kvadrát 34TCN3


id7147, Vipera ammodytes, Černá Hora > vnitrozemí > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m n. m., Nenad Preradović, 04.08.2012, 20.02.2013,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes