Vipera ammodytes, kvadrát 33TVL2


id4547, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Istrie > Grožnjan, Groznjan, Grisignana, - m n. m., Pierre-Yves Vaucher, 09.05.2010, 20.10.2010,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes
id1827, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Istrie > Vodice, 700 m n. m., Nikola Rahme, 14.05.2008, 18.06.2008, juv
Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes Vipera ammodytes