Lacerta trilineata, kvadrát 34TCK3


id1748, Lacerta trilineata, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1015 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 09.05.2008,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata NP Llogarë, Llogarë NP
id1780, Lacerta trilineata, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1051 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 04.06.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id11991, Lacerta trilineata, Albánie > západoalbánská nížina > Orikum, Orik, Oriku, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 23.09.2018, 08.12.2018,