kvadrát 34TEP1


id8474, Lissotriton vulgaris, Srbsko > Dinárské Alpy > Markovac, cca 100 m n. m., Petr Balej, 12.04.2014, 15.04.2014, 1 subadult
Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Markovac
id11282, Podarcis muralis, Srbsko > Karpaty > jama Jelovac, rudnik Rešavica, - m n. m., Olga Suldovská, 08.09.2016, 25.02.2017, ještěrky zde byly nejméně dvě
Podarcis muralis Podarcis muralis jama Jelovac, rudnik Rešavica jama Jelovac, rudnik Rešavica