kvadrát 34TDK1


id1671, Lacerta trilineata, Albánie > západoalbánská nížina > Kelcyrë, Kelcyre, 230 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 12.03.2008,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre
id11986, Podarcis erhardii, Albánie > západoalbánská nížina > Memaliaj, Mamaliaga, Mamaliaj, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 24.09.2018, 08.12.2018,
Podarcis erhardii
id11985, Podarcis muralis, Albánie > západoalbánská nížina > Memaliaj, Mamaliaga, Mamaliaj, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 24.09.2018, 08.12.2018,

id11987, Podarcis tauricus, Albánie > západoalbánská nížina > Memaliaj, Mamaliaga, Mamaliaj, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 24.09.2018, 08.12.2018,

id1653, Rana dalmatina, Albánie > západoalbánská nížina > Kelcyrë, Kelcyre, 230 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 04.03.2008,
Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre
id1665, Testudo hermanni, Albánie > východoalbánské hory > Permët, Permet, 207 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 10.03.2008,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Permët, Permet