kvadrát 33TUM4


id10322, Anguis fragilis s.l., Slovinsko > Slovinsko > Julské Alpy , 509 m n. m., Dominik Zerzán, 18.04.2015, 03.08.2015,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l.
id3650, Bufo bufo, Slovinsko > Slovinsko > Volarje, 177 m n. m., Karel Rozínek, 15.05.2009, 23.01.2010,
Volarje
id10326, Lacerta viridis, Slovinsko > Slovinsko > Julské Alpy, 433 m n. m., Dominik Zerzán, 20.04.2015, 03.08.2015,
Lacerta viridis Julské Alpy
id10324, Podarcis muralis, Slovinsko > Slovinsko > Julské Alpy, 242 m n. m., Dominik Zerzán, 20.04.2015, 03.08.2015,
Podarcis muralis Podarcis muralis Julské Alpy Julské Alpy
id9066, Podarcis muralis, Slovinsko > Slovinsko > Podbela, 229 m n. m., Dominik Zerzán, 06.05.2006, 14.07.2014,
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis
id10320, Salamandra salamandra, Slovinsko > Slovinsko > Julské Alpy, 583 m n. m., Dominik Zerzán, 18.04.2015, 03.08.2015,
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Julské Alpy
id9072, Salamandra salamandra, Slovinsko > Slovinsko > Lodgje, 328 m n. m., Dominik Zerzán, 06.05.2006, 14.07.2014,
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Lodgje
id3649, Salamandra salamandra, Slovinsko > Slovinsko > Žaga, 565 m n. m., Karel Rozínek, 16.05.2009, 23.01.2010, Živý ex. na silnici
Salamandra salamandra Žaga
id3651, Zamenis longissimus, Slovinsko > Slovinsko > Srpenica, 379 m n. m., Karel Rozínek, 16.05.2009, 23.01.2010, Mrtvý ex. na silnici (odběr tkáně pro DNA)
Srpenica