Nenad Preradović, kvadrát 41192


stránka: < 1 2 3 4 >
id941, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, 0 m n. m., Nenad Preradović, VIII.2006, 30.06.2007, vyvrhnutý V. ammodytes (http://cs.balcanica.info/9-939)

id8706, Dolichophis caspius, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 07.05.2014, 16.05.2014,
Dolichophis caspius
id8712, Dolichophis caspius, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 09.05.2014, 17.05.2014,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius
id8778, Dolichophis caspius, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 10.05.2014, 30.05.2014,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius
id7283, Elaphe quatuorlineata, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 08.05.2013, 16.05.2013,
Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata
id8776, Elaphe quatuorlineata, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 10.05.2014, 30.05.2014,
Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata
id7275, Hemidactylus turcicus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 04.05.2013, 15.05.2013,
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus
id8704, Hemidactylus turcicus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, - m n. m., Nenad Preradović, 07.05.2014, 16.05.2014,
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus
id7162, Hierophis gemonensis, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Valdanos, - m n. m., Nenad Preradović, 10.09.2012, 09.03.2013,
Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis
id929, Hyla arborea, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, 0 m n. m., Nenad Preradović, VIII.2006, 28.06.2007,
Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea
stránka: < 1 2 3 4 >