Ota Knobloch, kvadrát 41201


id11398, Lacerta trilineata, Albánie > východoalbánské hory > Verri, 749 m n. m., Ota Knobloch, 04.06.2017, 17.07.2017, Jedinec nalezený ve vysoké trávě u zdi hospodářského stavení.
Lacerta trilineata Verri