František Jůna, kvadrát 43163


stránka: < 1 2 >
id388, Hemidactylus turcicus, Chorvatsko > Dalmácie > Duće, 10 m n. m., František Jůna, 16.-20.05.2006, 05.08.2006, dospělí i mláďata
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus
id370, Hierophis gemonensis, Chorvatsko > Dalmácie > Duće, 200 m n. m., František Jůna, 20.05.2006, 02.08.2006, -

id377, Lacerta trilineata, Chorvatsko > Dalmácie > Duće, 250 m n. m., František Jůna, 20.05.2006, 02.08.2006, nalezeni 2 jedinci
Lacerta trilineata
id378, Lacerta trilineata, Chorvatsko > Dalmácie > Duće, 200 m n. m., František Jůna, 17.05.2006, 02.08.2006, mládě
Lacerta trilineata
id373, Lacerta trilineata, Chorvatsko > Dalmácie > Omiš, Omish, 20 m n. m., František Jůna, 13.05.2006, 02.08.2006, 44 cm, samec s výrazně modrými boky, mrtvý

id1359, Podarcis melisellensis, Chorvatsko > Dalmácie > Duće, 370 m n. m., František Jůna, 13.08.2007, 07.11.2007,
Podarcis melisellensis Podarcis melisellensis
id371, Podarcis siculus, Chorvatsko > Dalmácie > Duće, 2-10 m n. m., František Jůna, 16.-20.05.2006, 02.08.2006, -

id369, Pseudopus apodus, Chorvatsko > Dalmácie > Kostanje, 150 m n. m., František Jůna, 17.05.2006, 02.08.2006, přejetý jedinec

id391, Salamandra salamandra, Chorvatsko > Dalmácie > Omiš, Omish, 4 m n. m., František Jůna, 17.05.2006, 05.08.2006, mládě po proměně
Salamandra salamandra
id365, Vipera ammodytes, Chorvatsko > Dalmácie > Kostanje, 200 m n. m., František Jůna, 17.05.2006, 02.08.2006, přejetý jedinec
Vipera ammodytes
stránka: < 1 2 >