lokalitní nález id5416

id5416, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Loutros, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Testudo graeca Testudo graeca Loutros