lokalitní nález id4557

id4557, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Iamatikai Pigai, 430 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 07.01.2011, Jeden adultní exemplář.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Iamatikai Pigai