lokalitní nález id3491

id3491, Salamandra salamandra, Slovinsko > Slovinsko > Šempas, Sempas, Sambasso, 100 m n. m., Petr Balej, 31.07.2009, 23.09.2009, 7 larev
Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Salamandra salamandra Šempas, Sempas, Sambasso, Schonpals, Schönpals