lokalitní nález id258

id258, Mediodactylus kotschyi, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sveti Vlas, 15 m n. m., Daniel Jablonski, VIII/IX 2001, 01.05.2006, nalezena bohatá populace druhu na rozpadlých budovách 300 m od pobřeží, ssp. danilewskii