lokalitní nález id1353

id1353, Eirenis modestus, Řecko > Symi > Pedi, 15 m n. m., Ilias Strachinis, 12.10.2007, 06.11.2007,
Eirenis modestus Eirenis modestus Eirenis modestus