lokalitní nález id101

id101, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 150-200 m n. m., Petr Balej, 28.03.2005, 27.03.2006, 4 jedinci
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Damjanica