Pelobates fuscus, blatnice skvrnitá

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.