Lissotriton montandoni (syn. Triturus montandoni), čolek karpatský

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.