Algyroides moreoticus, paještěrka peloponéská

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.