Elaphe quatuorlineata, užovka pardálí

rozšíření užovky pardálí na Balkáně (zeleně)

Druhý ze zástupců rodu Elaphe na Balkánském poloostrově. Své druhové latinské jméno dostal podle charakteristického znaku dospělých exemplářů - quatuorlineata - čili čtyři pruhy.

Vzhled:

Velká a silná užovka s podlouhlou hlavou jen mírně odlišenou od krku. Oko je velké s kulatou zornicí. Od očí po ústní koutek se táhne tmavý proužek. Šupiny na těle jsou slabě kylnaté. Horní strana hlavy je jednobarevně hnědá. Základní zbarvení kolísá mezi světle a tmavě hnědou. Na hřbetě jsou pak charakteristické 4 tmavé hřbetní pruhy. Mláďata mají tmavě hnědý nebo černý příčný pásek mezi očima a jejich kresba se liší od kresby dospělců. Jsou zbarvena nápadněji, jejich základní barva je žlutavá až světle hnědá, kresbu na hřbetě a bocích tvoří velké, tmavohnědé až černohnědé skvrny a na hlavě je kontrastní kresba. Mláďata se přebarvují v průběhu dvou let. Břicho žlutavé a je tmavě skvrnité. Velikost dosahuje kolem 200 cm, vzácně až 260 cm. (fotografie užovky pardálí)

Prostředí:

Žije v poměrně vlhkých biotopech, např. ve světlých hájích s podrostem poblíž potoka, či řeky, na kamenitých zarostlých svazích a na slunných křovinatých světlinách obklopených lesy. Může být však nalézán i uprostřed zemědělsky obhospodařované krajině.

Způsob života:

Had aktivní za teplého počasí hlavně za soumraku a v noci. Den pak netráví přímo v úkrytu, ale v polostínu. Při vyrušení se dává na útěk jen velmi nerada a spíše vyčkává. Při uchopení je většina exemplářů klidná a nesnaží se kousnout. Jde o pomalého hada, který však dokáže velmi obratně šplhat po keřích a stromech. Páří se v březnu a dubnu. Samice pak kladou 4 - 16 vajec velkých 30 - 70 mm. K líhnutí dochází po 7 - 9 týdnech. Mláďata jsou poměrně velká, měří od 20 až po téměř 40 cm. Dospělosti dosahují ve 3 - 4 letech.

Potrava:

Loví hlavně drobné savce, ptáky a jejich vejce. Mláďata pak žerou ještěrky a velký hmyz.

Podobné druhy:

Nejvíce se tomuto druhu podobá Elaphe sauromates, která byla dlouho považována za jeho poddruh. Záměna je možná i s užovkou Zamenis longissimus. Ta se od ní však odlišuje hladkým ošupením a má jen jeden preocularní štítek.