Iberolacerta horvathi (syn. Lacerta horvathi), ještěrka chorvatská

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.