Dalmatolacerta oxycephala (syn. Lacerta oxycephala), ještěrka dalmátská

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.