Darevskia praticola (syn. Lacerta praticola), ještěrka luční

Základnín informace pro tento druh zatím nejsou dostupné.