údolí Strumy

obojživelníci a plazi oblasti: údolí Strumy (Bulharsko)

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >
id175, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 150-200 m n. m., Petr Balej, 07.08.2005, 27.03.2006, 6 jedinců, 2x pozorovány námluvy, na snímku mohutná samice se zvonovitě protáhlou zadní částí karapaxu, ssp. ibera
Testudo graeca Testudo graeca
id505, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 100 m n. m., Petr Balej, 16.04.2006, 01.11.2006, 2 jedinci
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id663, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 220 m n. m., Petr Balej, 16.04.2006, 24.01.2007,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id618, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 140 m n. m., Petr Balej, 16.04.2006, 26.01.2007,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Damjanica
id630, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 140 m n. m., Petr Balej, 17.04.2006, 31.01.2007, opětovný nález velké samice (http://cs.balcanica.info/9-175) cca 300 m od místa původního nálezu; celkem 2 samice
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id637, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 150 m n. m., Petr Balej, 17.04.2006, 03.02.2007,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id667, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 140 m n. m., Petr Balej, 16.04.2006, 16.02.2007,
Testudo graeca Testudo graeca
id1061, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 160-200 m n. m., Petr Balej, 02.05.2007, 26.07.2007,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Damjanica Damjanica
id1062, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 140-190 m n. m., Petr Balej, 02.05.2007, 26.07.2007,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Damjanica Damjanica
id1452, Testudo graeca, Bulharsko > údolí Strumy > Damjanica, 150-200 m n. m., Petr Balej, 13.09.2007, 30.11.2007,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Damjanica Damjanica
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >