Thrácie

obojživelníci a plazi oblasti: Thrácie (Řecko)

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
id6106, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 03.05.2011, 16.03.2012, Dva adultní, jeden juvenil.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id6105, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 02.05.2011, 16.03.2012, Jeden adultní jedinec.

id5446, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Maroneia, 217 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Jeden adult.
Testudo graeca Maroneia
id4101, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Mésti, Mesti, 181 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 05.07.2010, 1 juvenilní jedinec.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Mésti, Mesti Mésti, Mesti Mésti, Mesti Mésti, Mesti
id10411, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, - m n. m., Jiří Hejduk, 04.07.2015, 08.09.2015, Lokalita ve svahu v přímé úrovní místního kompu (vzdáleného cca 2 km od města Therma ve směru k řece a vodopádu Fonias) ve vzdálenosti cca 2km od kempu.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки
id5832, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Vyssa, 74 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Jeden přejetý jedinec.
Testudo graeca
id5380, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Dadia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Deset a více jedinců.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Dadia
id5398, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Dadia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Dva adultí jedinci.
Testudo hermanni Dadia
id3901, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, - m n. m., Martin Dobrota, 25.06.2009, 24.05.2010,
Testudo hermanni Testudo hermanni
id5402, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 96 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Více jak deset jedinců.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >