Thrácie

obojživelníci a plazi oblasti: Thrácie (Řecko)

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
id4532, Pseudopus apodus, Řecko > Thrácie > Mavrokklísion, Mavrokklision, Mavrokklisi, 202 m n. m., Daniel Jablonski, 22.05.2010, 19.04.2011, Adult přejetý na cestě.
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Pseudopus apodus Mavrokklísion, Mavrokklision, Mavrokklisi, Mavrokklísi
id5388, Rana dalmatina, Řecko > Thrácie > Dadia, 78 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Tři adultní jedinci.
Rana dalmatina Dadia Dadia
id4551, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Amaxádhes, Amaxadhes, 97 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 26.12.2010, Jedna adultní samice.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Amaxádhes, Amaxadhes Amaxádhes, Amaxadhes
id3293, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, - m n. m., Martin Dobrota, 24.06.2009, 23.08.2009,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id5378, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Deset a více jedinců.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id5483, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 96 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Více jak deset jedinců.
Testudo graeca Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5430, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Jeden adultní jedinec.
Testudo graeca Testudo graeca
id5442, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, Více jak deset adultních jedinců.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Evros delta Evros delta
id5932, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Jeden juvenilní jedinec.
Testudo graeca Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5416, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Loutros, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 23.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Testudo graeca Testudo graeca Loutros
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >