Thrácie

obojživelníci a plazi oblasti: Thrácie (Řecko)

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
id5840, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 31 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.12.2011, Desítky adultních jedinců.
Pelophylax ridibundus Tycherón, Tycheron, Tikheron, Tikherón, Tikhion, Tychero, Tycheró, Tíkhion, Τυχερόν Tycherón, Tycheron, Tikheron, Tikherón, Tikhion, Tychero, Tycheró, Tíkhion, Τυχερόν
id10417, Pelophylax/Rana sp., Řecko > Thrácie > Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, - m n. m., Jiří Hejduk, 07.07.2015, 08.09.2015, Okolí bezejmené vodoteče s vodopády za kempem (kemp vzdálený cca 2 km od něsta Therma ve smeru k řece a vodopádu Fonias).
Pelophylax/Rana sp. Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки
id2292, Platyceps najadum, Řecko > Thrácie > Dadia, - m n. m., Boris Demovič, Martin Dobrota, Fero Bednár, 16.09.2008, 03.10.2008, Spolupozorovatelia: M. Dobrota (nálezca), F. Bednár
Platyceps najadum Platyceps najadum Platyceps najadum Platyceps najadum Platyceps najadum
id5434, Platyceps najadum, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Dva adultní jedinci.
Platyceps najadum Platyceps najadum lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id10413, Podarcis erhardii, Řecko > Thrácie > Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, - m n. m., Jiří Hejduk, 04.07.2015, 08.09.2015, Bezejmená vodoteč s vodopády za kempem (kemp vzdálený cca 2 km od něsta Therma ve smeru k řece a vodopádu Fonias)
Podarcis erhardii Podarcis erhardii Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки
id4105, Podarcis muralis, Řecko > Thrácie > Livadero, 884 m n. m., Daniel Jablonski, 24.05.2010, 05.07.2010, Desítky jedinců.
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Livadero Livadero Livadero
id5444, Podarcis tauricus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 11.10.2011, 4 adultní jedinci.
Podarcis tauricus Podarcis tauricus Evros delta Evros delta
id5878, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 100 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 03.01.2012, Jeden adultní exemplář.
Pseudepidalea viridis Pseudepidalea viridis Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id10343, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, - m n. m., Jiří Hejduk, 03.07.2015, 12.08.2015,
Pseudepidalea viridis Pseudepidalea viridis Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id6048, Pseudepidalea viridis, Řecko > Thrácie > Evros delta, 8 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 04.05.2011, 06.03.2012, Jeden adultní jedinec.
Pseudepidalea viridis Evros delta Evros delta
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >