Lešnikovo, Leshnikovo

obojživelníci a plazi lokality: Lešnikovo, Leshnikovo (Východní Rodopy, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id698

stránka: < 1 2 >
id497, Bufo bufo, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 100 m n. m., Petr Balej, 24.04.2006, 26.10.2006, subadultní jedinec
Bufo bufo Bufo bufo
id699, Emys orbicularis, Bulharsko > Východní Rodopy > Lešnikovo, Leshnikovo, 120 m n. m., Petr Balej, 25.04.2006, 15.03.2007, adultní samec
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Lešnikovo, Leshnikovo
id186, Eryx jaculus, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 150 m n. m., Petr Balej, 15.08.2005, 27.03.2006, juv., ssp. turcicus
Eryx jaculus Eryx jaculus Eryx jaculus Eryx jaculus
id664, Lissotriton vulgaris, Bulharsko > Východní Rodopy > Lešnikovo, Leshnikovo, 120 m n. m., Petr Balej, 25.04.2006, 24.01.2007, odchycen samec, pozorována i samice
Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lešnikovo, Leshnikovo
id107, Malpolon insignitus, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 100 m n. m., Petr Balej, 02.04.2005, 27.03.2006, adultní samec, cca 1,5 m

id486, Podarcis tauricus, Bulharsko > Východní Rodopy > Lešnikovo, Leshnikovo, 150 m n. m., Petr Balej, 25.04.2006, 11.10.2006, gravidní samice
Podarcis tauricus Podarcis tauricus
id697, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > Východní Rodopy > Lešnikovo, Leshnikovo, 130 m n. m., Petr Balej, 25.04.2006, 14.03.2007, juv.
Pseudepidalea viridis
id109, Pseudopus apodus, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 100 m n. m., Petr Balej, 02.04.2005, 27.03.2006, dospělý jedinec, ssp. thracius

id515, Pseudopus apodus, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 100 m n. m., Petr Balej, 24.04.2006, 08.11.2006, jeden jedinec
Pseudopus apodus Pseudopus apodus Nadežden, Nadezhden
id108, Triturus karelinii, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 100 m n. m., Petr Balej, 02.04.2005, 27.03.2006, juv.
Triturus karelinii Triturus karelinii
stránka: < 1 2 >