Dadía, Dadia, Dhadhia

obojživelníci a plazi lokality: Dadía, Dadia, Dhadhia (Thrácie, Řecko), respektive okolí lokalitního nálezu id6115

id5806, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 06.12.2011, Jeden adultní exemplář.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id6115, Mauremys rivulata, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 16.03.2012, Čtyři adulní jedinci.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5376, Natrix natrix, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Jeden subadultní jedinec.
Natrix natrix Natrix natrix Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id5808, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 06.12.2011, Desítky adultů.
Pelophylax ridibundus Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá
id6116, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 21 m n. m., Daniel Jablonski, Boris Demovič, Martin Dobrota, 01.05.2011, 16.03.2012, Čtyři adultní jedinci.
Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá