Plavi Horizonti

obojživelníci a plazi lokality: Plavi Horizonti (pobřeží Jaderského moře, Černá Hora), respektive okolí lokalitního nálezu id4807

id4807, Pseudopus apodus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Plavi Horizonti, 5 m n. m., Richard Harrison-Cripps, 09.03.2011, 11.03.2011,
Pseudopus apodus
id1507, Testudo hermanni, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Radovići, Radovici, - m n. m., Petr Bauer, 01.07.2000, 04.01.2008, in kopula
Testudo hermanni