Remeti

obojživelníci a plazi lokality: Remeti (Transylvánie, Rumunsko), respektive okolí lokalitního nálezu id2253

id2260, Bombina variegata, Rumunsko > Transylvánie > Stana de Vale, 604 m n. m., Daniel Jablonski, 08.05.2008, 25.09.2008, cca 12 jedinců
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Stana de Vale
id2891, Lissotriton vulgaris, Rumunsko > Transylvánie > Cesu, 554 m n. m., Daniel Jablonski, 08.05.2008, 06.06.2009, cca 20 jedinců
Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Cesu Cesu Cesu
id2255, Lissotriton vulgaris, Rumunsko > Transylvánie > Stana de Vale, 604 m n. m., Daniel Jablonski, 08.05.2008, 25.09.2008, cca 10 jedinců
Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Stana de Vale Stana de Vale Stana de Vale Stana de Vale
id2254, Mesotriton alpestris, Rumunsko > Transylvánie > Cesu, 554 m n. m., Daniel Jablonski, 08.05.2008, 25.09.2008, cca 20 jedinců
Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Mesotriton alpestris Cesu Cesu Cesu
id2253, Rana temporaria, Rumunsko > Transylvánie > Remeti, 477 m n. m., Daniel Jablonski, 08.05.2008, 25.09.2008, 1 jedinec
Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Remeti Remeti