Kočovo, Kochovo

obojživelníci a plazi lokality: Kočovo, Kochovo (Podunajská nížina, Bulharsko), respektive okolí lokalitního nálezu id1401

id1401, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 105 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 19.11.2007, přejetý adult
Dolichophis caspius
id1398, Hyla arborea, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 300 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 18.11.2007, uhynulý jedinec
Hyla arborea
id1400, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 110 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 19.11.2007, adult
Natrix natrix Natrix natrix Kočovo, Kochovo
id1403, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 160 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 19.11.2007, přejetý juv
Natrix natrix
id1402, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 120 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 19.11.2007, desítky
Pelophylax ridibundus Kočovo, Kochovo
id1399, Testudo hermanni, Bulharsko > Podunajská nížina > Kočovo, Kochovo, 180-200 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 18.11.2007, 3 adultní samci
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Kočovo, Kochovo