Vlad Cioflec, kvadrát 35TNL4


stránka: < 1 2 >
id7241, Bombina bombina, Rumunsko > Dunajská nížina > Galati, - m n. m., Vlad Cioflec, 02.05.2013, 10.05.2013,

id6328, Dolichophis caspius, Rumunsko > Dobrudža > Macin, - m n. m., Vlad Cioflec, 19.05.2012, 22.05.2012,
Dolichophis caspius
id7385, Emys orbicularis, Rumunsko > Dunajská nížina > Braila, - m n. m., Vlad Cioflec, 12.07.2013, 14.07.2013,

id7392, Emys orbicularis, Rumunsko > Dunajská nížina > Galati, - m n. m., Vlad Cioflec, 22.07.2013, 24.07.2013,

id2433, Lacerta trilineata, Rumunsko > Dobrudža > Macin, 300 m n. m., Vlad Cioflec, 01.05.2008, 13.11.2008,

id2441, Lacerta viridis, Rumunsko > Dobrudža > Macin, 300 m n. m., Vlad Cioflec, 01.05.2008, 13.11.2008,

id9867, Lacerta viridis, Rumunsko > Dunajská nížina > Galati, - m n. m., Vlad Cioflec, 11.04.2015, 12.04.2015,

id6368, Lacerta viridis, Rumunsko > Dunajská nížina > Schela, - m n. m., Vlad Cioflec, 04.06.2012, 06.06.2012,

id6324, Pelobates fuscus, Rumunsko > Dobrudža > Macin, - m n. m., Vlad Cioflec, 19.05.2012, 22.05.2012,
Pelobates fuscus
id7243, Pelophylax ridibundus, Rumunsko > Dunajská nížina > Galati, - m n. m., Vlad Cioflec, 02.05.2013, 10.05.2013,

stránka: < 1 2 >