Vlad Cioflec, kvadrát 35TNJ1


stránka: < 1 2 3 >
id4876, Lacerta viridis, Rumunsko > Dunajská nížina > Chiciu, - m n. m., Vlad Cioflec, 29.05.2011, 30.05.2011,

id7296, Lissotriton vulgaris, Rumunsko > Dunajská nížina > Chiciu, - m n. m., Vlad Cioflec, 28.05.2013, 30.05.2013,
Lissotriton vulgaris Chiciu
id5707, Natrix natrix, Rumunsko > Dobrudža > Galita, - m n. m., Vlad Cioflec, 22.10.2011, 25.10.2011,

id3712, Natrix natrix, Rumunsko > Dunajská nížina > Calarasi, - m n. m., Vlad Cioflec, 05.04.2010, 08.04.2010,
Natrix natrix
id5709, Natrix tessellata, Rumunsko > Dobrudža > Galita, - m n. m., Vlad Cioflec, 22.10.2011, 25.10.2011,

id3696, Pelobates fuscus, Rumunsko > Dunajská nížina > Chiciu, - m n. m., Vlad Cioflec, 05.04.2010, 08.04.2010,
Pelobates fuscus
id2870, Pelophylax ridibundus, Rumunsko > Dobrudža > Bugeac, - m n. m., Vlad Cioflec, 23.05.2009, 27.05.2009, jeden subadult pod deskou

id5464, Pelophylax ridibundus, Rumunsko > Dobrudža > Esechioi, - m n. m., Vlad Cioflec, 06.08.2011, 10.08.2011,

id3702, Pelophylax ridibundus, Rumunsko > Dunajská nížina > Calarasi, - m n. m., Vlad Cioflec, 05.04.2010, 08.04.2010,
Calarasi
id2793, Pelophylax ridibundus, Rumunsko > Dunajská nížina > Călăraşi, Calarasi, - m n. m., Vlad Cioflec, 20.04.2009, 22.04.2009, adulti v odvodňovací nádrži

stránka: < 1 2 3 >