Olga Suldovská, kvadrát 34SDK2


id11290, Pelophylax/Rana sp., Albánie > východoalbánské hory > Syri i Kaltër, - m n. m., Olga Suldovská, 13.09.2016, 25.02.2017, velké množství jedinců
Pelophylax/Rana sp. Pelophylax/Rana sp. Pelophylax/Rana sp.
id3169, Testudo hermanni, Albánie > NP Butrint > Butrint, Buthrote, Buthrotum, - m n. m., Olga Suldovská, 11.05.2009, 10.08.2009, na příjezdové silnici k Butrintu, přecházející tuto silnici, poodnesena mimo dosah automobilů
Testudo hermanni
id3167, Vipera ammodytes, Albánie > západoalbánská nížina > Syri i Kaltër, - m n. m., Olga Suldovská, 11.05.2009, 10.08.2009, mrtvý jedinec na silnici
Vipera ammodytes