Daniel Jablonski, kvadrát 34TEQ1


id1025, Lacerta viridis, Srbsko > Vojvodina > Deliblato, 72 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 17.07.2007,
Deliblato Deliblato Deliblato
id1789, Lacerta viridis, Srbsko > Vojvodina > Dubovac, 70 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 09.06.2008, Několik adultů.
Lacerta viridis Dubovac Dubovac Dubovac Dubovac Dubovac
id1026, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Dubovac, 70 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 17.07.2007,
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Dubovac Dubovac Dubovac
id1790, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Dubovac, 70 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 09.06.2008,
Natrix natrix Natrix natrix Dubovac Dubovac Dubovac Dubovac
id1674, Pelophylax ridibundus, Srbsko > Vojvodina > Dubovac, 69 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 12.03.2008,
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Dubovac Dubovac Dubovac Dubovac