Daniel Jablonski, kvadrát 34TDQ1


id1618, Lacerta viridis, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 73 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 11.02.2008,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Obedska bara Obedska bara
id1011, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 71 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 17.07.2007, Užovka Natrix natrix se kterými jsme se setkali především v Srbsku.
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Obedska bara Obedska bara
id1642, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 73 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 27.02.2008,
Natrix natrix Obedska bara
id1643, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 72 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 27.02.2008,
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara
id1012, Natrix tessellata, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 71 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 17.07.2007, Natrix tessellata na lokalitě Obedske bary.
Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Obedska bara Obedska bara
id1010, Pelophylax kl. esculentus, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 71 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 17.07.2007, Prvním pozorovaným zástupcem zdejší herpetofauny byli skokani Pelophylax esculentus.
Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Pelophylax kl. esculentus Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara Obedska bara
id1645, Pelophylax kl. esculentus, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, 73 m n. m., Daniel Jablonski, 11.06.2007, 27.02.2008,
Pelophylax kl. esculentus Obedska bara