Daniel Jablonski, kvadrát 34TCK3


stránka: < 1 2 >
id990, Algyroides nigropunctatus, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 17.07.2007, Ještěrkovec Algyroides nigropunctatus.
Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1747, Algyroides nigropunctatus, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1100 m n. m., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 09.05.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP
id988, Anguis fragilis s.l., Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 17.07.2007, Slepýš Anguis fragilis.
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1295, Anguis fragilis s.l., Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m n. m., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 19.10.2007,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1598, Emys orbicularis, Albánie > západoalbánská nížina > Radhimë, 0 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 01.02.2008, Jedna samice E. orbicularis.
Radhimë Radhimë
id1748, Lacerta trilineata, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1015 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 09.05.2008,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata NP Llogarë, Llogarë NP
id1780, Lacerta trilineata, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1051 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 04.06.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id991, Lacerta viridis, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m n. m., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 17.07.2007, Ještěrka Lacerta viridis nalezená přímo na kempovišti v NP Llogarë.
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1749, Malpolon insignitus, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1015 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 09.05.2008,
Malpolon insignitus Malpolon insignitus NP Llogarë, Llogarë NP
id1752, Pelophylax ridibundus, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 972 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 10.05.2008,
Pelophylax ridibundus NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
stránka: < 1 2 >