Daniel Jablonski, kvadrát 33TYH1


id4967, Hyla arborea, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Karaotok, 1 m n. m., Daniel Jablonski, 26.10.2010, 10.09.2012, 5 mrtvých a jeden živý adultní jedinec.
Hyla arborea
id4975, Lissotriton vulgaris, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Chadžibegova Kula, 420 m n. m., Daniel Jablonski, Ivan Kocourek, 27.10.2010, 10.09.2012, Tři adultní jedinci ve vodě.
Lissotriton vulgaris Chadžibegova Kula
id4965, Natrix natrix, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Karaotok, 1 m n. m., Daniel Jablonski, 26.10.2010, 10.09.2012, Tři adultní uhynulí jedinci.
Natrix natrix
id4963, Natrix tessellata, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Karaotok, 1 m n. m., Daniel Jablonski, 26.10.2010, 10.09.2012, Dva uhynulí adultní jedinci.
Natrix tessellata
id4993, Podarcis melisellensis, Bosna a Hercegovina > Bosna a Hercegovina > Neum, Неум, ネウム, 43 m n. m., Daniel Jablonski, 30.10.2010, 10.09.2012, Dva adultní jedinci.
Podarcis melisellensis